Betalingspolitik


I følge overenskomsten med den offentlige sygesikring, skal patientandelen betales umiddelbart efter endt behandling. Betaling kan foregå kontant eller med Dankort.

Er du helt ny på klinikken uden relation til nogen af vore nuværende kunder, så beder vi altid om et á conto beløb på kr. 1.000,- som vil blive modregnet i regningen. Bliver regningen mindre end kr. 1.000,- så tilbagebetales differencen naturligvis med det samme.

For behandling af akut tandpine ved 1. besøg indbetales et depositum på kr.1000.- før konsultation og evt. behandling. Depositum modregnes i din regning og restbeløb udbetales naturligvis.

Ved større længerevarende behandlinger, vil betaling ske med á conto beløb, så indbetalingerne hele tiden følger den udførte behandling. (Ofte indbetales et acontobeløb svarende til 50% af den samlede forventede regning ved indledning af behandlingen).Ved overskredet betalingsfrist tillægges 2%  af fakturabeløbet pr påbegyndt måned…

Afdragsordninger kan oprettes for vores faste kunder mod tilskrivning af renter og administrations-omkostninger. Ofte betales et acontobeløb svarende til 50% af den samlede forventede regning ved indledning af behandlingen og resten over de næste 3 måneder

Restancer sendes til inkasso. Samtlige omkostninger betales af dig.

Gennem SparXpres, har vi mulighed for at tilbyde dig finansiering af din tandbehandling over en længere periode.

Du kan få nærmere information eller læse mere her

 

 
Tandlægerne Bøgehave . Kongensgade 53, 1 . 6700 Esbjerg . Tlf. 75 45 78 22 . kontakt@bogehave.dk